Servicetrening
Ingen blir gode av å høre hva de er dårlige på. For å få til positive endringer er det viktig å bevisstgjøre ledere og medarbeidere på hva som er bra og hva den enkelte må gjøre mer av for å bli ennå bedre. Vi setter fokus på viktigheten av å lete etter det som fungerer og er positivt, og være mer rause med oppriktig ros. Vi tror at det som man har fokus på, også har en tendens til å forsterke seg.
Uansett er det kunden som vurdere hva god service er. Også de som jobber i serviceyrker er kunder.
Hvorfor er det så lett å glemme kundeperspektivet når du selv er på jobb? Kundeperspektivet er utgangspunktet i servicetreningen.


Ledertrening
En trygg leder er en som har skjønt at den naturlige autoriteten som er basert på egen personlighet og evne til å omgåes mennesker, er sterkere enn makten som følger med stilling og tittel.
Mellommenneskelig kommunikasjon er mulig den viktigste og samtidig dem minst påaktede kompetanse en leder kan utvikle. Som leder må du kunne både snakke OG lytte.
Lederne er viktige rollemodeller og skal evne å få fram det beste i hver enkelt medarbeider. Ledertreningen gir hjelp og refleksjon til å utøve ledelse på en effektiv måte.


Veiledning
Veiledning er en metode hvor vi som veiledere hjelper en eller flere klienter til å utforske egen situasjon og finne fram til egne veivalg. Arbeidsgrunnlaget er klienter som har samme type utfordringer og felles erfaringer. I veiledningen presentere hver enkelt sitt problem. Hvert problemområde blir diskutert og problemeier velger løsning med utgangspunkt i spørsmål fra veileder.
Entusiasmus har meget gode erfaringer med bruk av veiledning som metodikk og har benyttet veileding spesielt for:
Foreldregrupper, styrere i barnehager, lærergrupper og ledergrupper


Presentasjonsteknikk

Hensikten med opplæring i presentasjonsteknikk er å gi veiledning og oppmuntring til å holde en god presentasjon. Du får råd om hvordan et innlegg bør bygges opp og hvilke elementer som må være med for å skape positiv oppmerksomhet slik at publikum forstår og husker hva du har snakket om. Deltakernes egen presentasjon videofilmes og deltakerne gir hverandre tilbakemeldinger.