Tilbakemelding fra Høyskolen i Østfold

Fra: Leif Nyland
Sendt: 4. mai 2011 09:14
Til: Bente Sund
Emne: Re: Service og kommunikasjon

Hei og takk for sist.

Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på kurset.
Mine medarbeider er veldig godt fornøyd. Opplegget var tydeligvis noe som traff midt i blinken.
Vi likte også godt måten dere gjennomførte kurset på og at dere bydde så mye av dere selv.
Dere hadde helt rett i at gruppen ikke måtte være for stor. Deltakerne kjente hverandre relativt godt på forhånd, og dette bidro til de også kunne slippe seg mer løs.

Som jeg sa på avslutningen, dette var stort sett enkle og kanskje opplagte ting, men som i hverdagen ofte er vanskelig å etterleve dersom en ikke stadig har fokus og påminner/oppmuntrer hverandre.
Jeg kunne godt tenkt med å kjøre samme kurs ved en senere anledning.
Jeg vil også anbefale kurset for andre enheter i høgskolen.

mvh
Leif